Skip to content

Rijksoverheid en gemeenten

Vanuit de rijksoverheid zijn er vaak beleidskaders die sturen op energieneutrale gemeenten en een reductie van het aantal agrarische bedrijven en daarmee een verlaging van de stikstofuitstoot. Ook is er vaak een woonvisie waarin bepaalde groepen huishoudens extra aandacht zouden moeten krijgen in woonmogelijkheden. Dergelijke visionaire beleidsdoeleinden kunnen gecombineerd verwezenlijkt worden door de Cambio te ontwikkelen woonvormen. 

Doelen realiseren door samenwerking

Cambio denk mee met de verschillende stakeholders in deze grote maatschappelijke en landschappelijke opgaven. Vaak zien wij kansen die anderen missen. Daar waar het landschap verandert, ontstaan kansen voor het realiseren van unieke woonvormen. De agrarische functie van de bestaande opstallen komt te vervallen door het anders invullen van de functie van de landerijen eromheen en een andere bestemming moet gezocht worden voor de boerderij. Benut de verandering die er is en maak er een kans van. Een kans om X-factor locaties te ontwikkelen tot unieke woonvormen in dat deels nieuwe landschap. De duurzaamheidsopgave krijgt hierdoor extra waarde in mooie woonvormen, in- en aangepast aan de historische waarde van de omgeving.

Hoe werkt het precies

Hoe kunnen wij helpen

Cambio kan meedenken met de overheid als het gaat om hoe het veranderende landschap in te vullen wat ontstaat door de mondiale duurzaamheid ambities. Door creatief te zijn en een ieders belang te dienen ontstaat energie in plaats van weerstand bij de landschappelijke transitie welke nu gaande is met zonne-energie velden en windturbine parken.

De ervaring leert dat je in een ontwikkeling samen op moet trekken en elkaars drijfveren en belangen moet respecteren. Door plannen samen te maken, ontstaat een energie die positief werkt. Wij hebben de ervaring dat dit bijna altijd mogelijk is. 

Cambio koopt agrarische bedrijven op bijzondere locaties aan waarmee een bedrijfsbeëindiging en/of pensioen mogelijk eerder te organiseren is/zijn. Vervolgens ontwikkelen we deze locaties dan weer door tot bijzondere woonvormen, passend in het historische of nieuwe landschap.

Met het voorzien in de woonbehoefte van elke doelgroep in de samenleving kan men politiek een bron van inspiratie zijn. 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u uw persoonlijke situatie voorleggen? Dat is altijd mogelijk. Ik kom graag langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Laat uw gegevens achter via dit formulier en ik neem contact met u op, om uw vastgoedwensen en –kansen samen te bespreken.

Raoul Rijntjes

info@cambio-creations.nl